ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Γιατί να γίνεις μέλος – Προνόμια μελών

Γιατί να γίνεις μέλος – Προνόμια μελών

Ο HAPCO προσφέρει στα μέλη του την ευκαιρία να δικτυώνονται με άλλους διακεκριμένους επαγγελματίες του κλάδου, να μοιράζονται απόψεις και τεχνογνωσία και να ενημερώνονται εγκαίρως για τις εξελίξεις.

 Προνόμια:

 • Λήψη ενημερωτικής αλληλογραφίας σχετικά με τις δράσεις του HAPCO και των μελών του και αντίστοιχα δυνατότητα αξιοποίησης του δικτύου του HAPCO για κοινοποίηση εταιρικών νέων
 • Ευκαιρία ανταπόκρισης σε αιτήματα που λαμβάνει ο HAPCO εκ μέρους των μελών του
 • Παρουσίαση εταιρικού προφίλ στην ιστοσελίδα του HAPCO
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο ετήσιο συνέδριο του HAPCO με μειωμένο κόστος
 • Προβολή εταιρικού προφίλ μέσω των διεθνών δράσεων του συνδέσμου
 • Πρόσβαση σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και δεδομένα που προκύπτουν από τις τρέχουσες νομοθεσίες και ρυθμίσεις της αγοράς
 • Προάσπιση συμφερόντων και αντιμετώπιση κεντρικών προβλημάτων που αφορούν τα μέλη και την αγορά MICE
 • Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου γνωστικό αντικείμενο μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων του συνδέσμου
 • Αναγνώριση, ως μέλος του δικτύου των κορυφαίων επαγγελματικών του κλάδου των συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων
 • Τα μέλη του HAPCO εκπροσωπούνται στην EFAPCO (European Federation of the Associations of Professional Congress Organizers)
 • Τα μέλη του HAPCO συνυφαίνουν τις θέσεις και προτάσεις που καταθέτει ο σύνδεσμος σε δημόσιο διάλογο σχετικά με το συνεδριακό τουρισμό
 • Δυνατότητα εκλέγειν στη γενική συνέλευση σε όλα τα μέλη του συνδέσμου και εκλέγεσθαι στα τακτικά μέλη του συνδέσμο

 

Copyright © 2024 Hapco