ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

17 & 18 Μαρτίου 2006 / Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

«Ο Συνεδριακός Τουρισμός Σήμερα: Προκλήσεις – Προοπτικές»

 

*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Copyright © 2024 Hapco