ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

15 & 16 Μαρτίου 2007 / Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

«Ανθρώπινοι Πόροι, Τεχνολογία και Marketing:

Συντελεστές Επιτυχίας του Συνεδριακού Τουρισμού»

 

*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Copyright © 2024 Hapco