ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

28 & 29 Φεβρουαρίου 2008 / Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

«Περιβάλλον, Συνέργειες και Διαχείριση Κρίσεων στο Συνεδριακό Τουρισμό»

 

 *To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 
Copyright © 2024 Hapco