ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

6 & 7 Μαρτίου 2009 / Grand Hotel Palace (Θεσσαλονίκη)

«Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού

σε Περίοδο Ύφεσης»

 

*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Copyright © 2024 Hapco