ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

4-5 Μαρτίου 2010 / Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Αθήνα)

«Διαχείριση αλλαγών στη συνεδριακή αγορά»

 

*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

**Με τη βοήθεια των χορηγών – εταιριών P.C. Podimatas Audiovisual S.A. και Chorus Call Hellas Α.Ε. μπορείτε να παρακολουθήσετε σε βίντεο το συνέδριο εδώ.

Copyright © 2024 Hapco