ΣΥΝΕΔΡΙΑ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

8-9 Δεκεμβρίου 2011 / «Αίγλη Ζαππείου» (Αθήνα)

«Ελληνικός Συνεδριακός Τουρισμός: Συμβολή στην Ανάπτυξη»

 

*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

**Με τη βοήθεια της χορηγού εταιρίας Livemedia.gr μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το συνέδριο εδώ.

Copyright © 2024 Hapco